De hand is ons belangrijkste werktuig en volgens sommigen zelfs ons belangrijkste zintuig. Er zijn nogal wat spreekwoorden die de functie en de mogelijkheden van de hand tot uitdrukking brengen. “ Ik reik je de hand”, “ de handen uit de mouwen steken” of “ een handje helpen” zijn spreekwoordelijke voorbeelden wat men met de hand kan doen.

 

De hand is echter een kwetsbaar orgaan. Botten, banden, zenuwen, bloedvaten en spieren van de hand en de onderarm zijn nauw met elkaar verbonden en zitten complex in elkaar. Schijnbaar kleine letsels aan de hand kunnen grote gevolgen hebben voor uw dagelijks functioneren.

 

Handtherapie is een verbijzondering binnen het fysiotherapeutisch handelen. Handtherapeuten zijn fysiotherapeuten of ergotherapeuten, die na hun afstuderen zich gespecialiseerd hebben in de revalidatie van de hand/pols en arm (post-HBO opleiding). Vaak werken fysiotherapeuten en ergotherapeuten samen binnen het zorgproces.

 

De handtherapeut houdt zich bezig met het behandelen van functiestoornissen van spieren, pezen, banden, botten, gewrichten, zenuwen, huid en bloedvoorziening. Het revalidatieproces kan na een operatief of niet-operatief (conservatief) ingrijpen plaats vinden. Belangrijk in de handtherapie is dat de patiënt en de therapeut samen een intensief traject aangaan, waar inzet en medewerking van groot belang zijn.

 

Handtherapie helpt.
Uit onderzoek van de Erasmus universiteit Rotterdam is gebleken dat handblessures veelvuldig voorkomen en een sterk beperkende invloed hebben op ons functioneren als mens. Uit dit onderzoek blijkt dat hand en polsaandoeningen verantwoordelijk zijn voor een kostenpost in ons nationale budget van meer dan een miljard euro per jaar en staat daarmee op de eerste plaats van de meest kostbare letsels. De kosten bestaan voor 56% uit verlies door productiviteit (uitval op het werk). Daarnaast zijn de kosten voor hand en polsletsels een grote economische kostenpost binnen de gezondheidszorg en deze kosten zijn daarmee vergelijkbaar met de behandelkosten van kanker.

 

Voor behandeling zie het kopje: behandelingen.

 

location-icon

Fysiotherapie Gilze

Lange Wagenstraat 55a

5126 BB Gilze

 

Tel. 0161-23 49 32

www.fysiotherapiegilze.nl